فرم شرکت در گردهمایی دانش آموختگان-1396


   

  فرم شرکت در اولین گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس - 8 آذرماه 1396

  نام : *
  نام خانوادگی : *
  گرایش تحصیلی : *
  استاد راهنما : *
  سال ورود : *
  سال فارغ التحصیلی : *
  مقطع فارغ التحصیلی : *
  آدرس ایمیل : *
  شغل و محل اشتغال (کشور/شهر/موسسه) : *
  شماره همراه : *
  آدرس :

  از اهداف مهم این گردهمایی آشنایی دانش آموختگان این دانشکده با یکدیگر و بخصوص آشنایی با چگونگی عملکرد موفق آنها است. این گردهمایی از یک طرف فضایی جهت ارائه عملکرد موفق دانش آموختگان و کسب تجربه و حتی مطرح شدن دانشکده در سطح کشور شده و از طرف دیگر فضای مناسبی جهت مطرح شدن شرکت های موفق فراهم می کند. از اینرو شرکتهای علاقمند به مطرح شدن در این گردهمایی می توانند بعنوان حامی ویژه معرفی گردند. حداقل مبلغی که برای این منظور درنظر گرفته شده، دو میلیون تومان است. همچنین از دیگر شرکت ها و دانش آموختگانی که مایل به حمایت مالی این گردهمایی با مبالغ دیگر هستند نیز استقبال می شود. بر این اساس لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب گزینه "حامی ویژه" یا "حمایت مالی" در زیر، با شما تماس گرفته خواهد شد.

  *