جدیدترین اخبار
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396 20 اسفند 1396
انتصاب معاون آموزشی
انتصاب سركار خانم دكتر فریبا گنجی به عنوان سرپرست معاون آموزشی جدید دانشكده مهندسی شیمی
انتصاب سركار خانم دكتر فریبا گنجی به عنوان سرپرست معاون آموزشی جدید دانشكده 12 اسفند 1396
برگزاری كارگاه
برگزاری كارگاه "فرصت های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی در کشور چین"
برگزاری كارگاه "فرصت های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی در کشور چین" توسط دکتر گنجی دوست2 اسفند 1396
ارتقاء
ارتقاء آقای دکتر رامین کریم زاده به مقام استادی
ارتقاء آقای دکتر رامین کریم زاده30 بهمن 1396