جدیدترین اخبار
{f:tip}
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص برگزاری نیمسال تابستان 97
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص برگزاری نیمسال تابستان 9730 خرداد 1397
{f:tip}
اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مالزی 2018
اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مالزی 201830 خرداد 1397
{f:tip}
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.30 خرداد 1397
{f:tip}
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص ارزشیابی دروس تخصصی
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص ارزشیابی دروس تخصصی29 خرداد 1397
{f:tip}
اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و بعد از آن
اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و بعد از آن28 خرداد 1397