فرصت مطالعاتی


 

bullet مقدمه

مدیریت پژوهشی دانشگاه برای بهره مندی دانشجویان دوره دکتری از امکانات دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی برتر خارجی و داخلی و همچنین دانش افزایی دانشجویان و به منظور افزايش ميزان كارآيي آن‌ها اقدام به اعزام دانشجویان دوره دکتری به فرصت مطالعاتی در راستای رساله دکتری با هزینه پرداختی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌نماید. در ضمن هر ساله بیشترین میزان سهمیه تخصیصی از سوی سازمان امور دانشجویان توسط این واحد جذب می‌شود.

نکات کلی در خصوص فرصت مطالعاتی دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد:

 • متقاضی می‌بايست دانشجوی دوره دكتری باشد كه از زمان شروع تحصيل وی بيش از سه سال نگذشته باشد
 • داوطلبان آزاد (غير بورسيه) كه مايل هستند از دوره‌های كوتاه مدت استفاده نمايند نیز می‌توانند متقاضی باشند
 • دارا بون حد نصاب نمره زبان معتبر مورد قبول دانشگاه براساس آزمون‌های:
  MSRT/TOFEL/TOLIMO/IELTS
 • موافقتنامه استاد راهنما و دانشگاه در خصوص لزوم استفاده از دوره فوق
 • تاييد دستگاه بورس دهنده در صورتی كه دانشجو بورسيه ساير دستگاه‌های اجرای باشد
 • داشتن پذيرش تحصيلی يا دعوت‌نامه از دانشگاه های معتبر داخلی و یا خارجی مورد تاييد دانشگاه محل تحصيل
 • تاييد استاد راهنمای داخل در خصوص همگنی پذيرش ارائه شده با موضوع پرپوزال تصويب شده
 • اعزام دانشجو فقط پس از گذراندن ارزيابی جامع و تصويب پرپوزال تحقيقاتي دوره دكتری و قبل از دفاع از پايان نامه انجام می‌گيرد
 • سپردن تعهد محضری و همچنین ثبت نام در سامانه سجاد و تکمیل فرمها و مدارک لازم مندرج در پورتال پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه
 • ارسال مدارک به سازمان امور دانشجویان توسط پژوهش دانشگاه و دریافت نامه آن سازمان
 • اخذ ویزا توسط دانشجو و ارائه به پژوهش دانشکده (همراه با سایر مدارک لازم) و بارگذاری در سامانه سجاد
 • دریافت نامه‌های لازم از سازمان امور دانشجویان و اعزام
 • بازگشت از سفر و ارائه مدارک لازم تسویه حساب و یا تمدید به معاونت پژوهشی دانشکده
 • دریافت نامه تسویه حساب از سازمان امور دانشجویان و در صورت نیاز عودت اضافه ارز دریافتی توسط دانشجو به وزارت