متن کامل خبر


 
انتصاب رابط دانشگاه در پیگیری امور مربوط به همکاری با دانشگاه های فرانسه

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر پرستو محمدی به عنوان "رابط دانشگاه در پیگیری امور مربوط به همکاری با دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور فرانسه "منصوب شد.

در بخشی از این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: با عنایت به تجربه و شایستگی سرکارعالی و نظر به پیشنهاد مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، به مدت یک سال به عنوان رابط دانشگاه در پیگیری امور مربوط به همکاری با دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور فرانسه " منصوب می شوید. امید است در راستای برنامه های راهبردی دانشگاه در حوزه امور علمی و بین المللی موفق و پیروز باشید.

13 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 28