متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی صنایع غذایی، قارچ شناسی و علوم گیاهی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر محسن برزگر با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دکتر محمد حسین یادگاری با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر شاهرخ کاظم پور با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر زهره حمیدی اصفهانی مدیر پیشین گروه صنایع غذایی ، دکتر شهلا رودبار محمدی مدیر پیشین گروه قارچ شناسی و دکتر فائزه قناتی مدیر پیشین گروه علوم گیاهی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

30 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 18