متن کامل خبر


 
نقد و بررسی کتاب «فلسفه همچون سیاست فرهنگی» نوشته ریچارد رورتی

خلاصه خبر: نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه همچون سیاست فرهنگی» نوشته ریچارد رورتی با ترجمه ناصرالدین علی تقویان و بابک طهماسبی شنبه ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود.

در این نشست ناصرالدین علی تقویان، خسرو باقری و رضا ماحوزی درباره این کتاب به ارایه سخنانی می پردازند. نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه همچون سیاست فرهنگی» از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
کتاب «فلسفه همچون سیاست فرهنگی» نوشته ریچارد رورتی با ترجمه ناصرالدین علی تقویان و بابک طهماسبی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.
این نشست به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
کتاب «فلسفه همچون سیاست فرهنگی» چهارمین مجموعه مقالات اوست که انتشارات کمبریج آن را منتشر کرده و آخرین کتاب ریچارد رورتی است. مقالات این کتاب مربوط به ۱۰ سال پایانی عمر رورتی بوده و در نتیجه پخته‌ترین استدلال‌ها و بازتوصیف‌های رورتی را شامل می‌شود.

19 آذر 1397 / تعداد نمایش : 76