متن کامل خبر


 
دبیر جدید هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر فرزین نصیری به سمت دبیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه منصوب شد.

در این حکم كه به امضاي دكتر محمد تقی احمدي رسيده، آمده است: "نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به سمت دبیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و با لحاظ کردن دقت، سرعت و شفافیت در جهت ارتقاء وضعیت جذب و استخدام اعضای هیأت علمی و انجام وظایف تعیین شده، موفق و موید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر محمد علی سحری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدی سمت دبیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه تقدیر و تشكر كرد.

26 آبان 1397 / تعداد نمایش : 596