متن کامل خبر


 
انتصاب رئیس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی مکانیک

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی، رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی مکانیک را منصوب کرد.

بر این اساس دکتر کیومرث مظاهری با رتبه علمی استاد، به عنوان رییس و عضو شورای نظارت و دکتر حسن مسلمی نائینی با رتبه علمی استاد به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شدند.
دکتر احمدی همچنین طی احکامی دکتر قاسم حیدری نژاد، دکتر داوود اکبری، دکتر اکبر علی بیگلو و دکتر سعید کریمیان را به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مذکور منصوب کرد.
در بخشی از این احکام آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.

5 آبان 1397 / تعداد نمایش : 245