متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و فرآوری مواد معدنی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر محمد باقر پارساپور با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حقوق خصوصی و دکتر مرتضی شهبازی نیا با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و دکتر محمود عبدالهی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر ابراهیم عزیزی مدیر پیشین گروه حقوق خصوصی ، دکتر حسن سواری مدیر پیشین گروه حقوق بین الملل و دکتر محمد رضا خالصی مدیر پیشین گروه فرآوری مواد معدنی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

16 مهر 1397 / تعداد نمایش : 730