متن کامل خبر


 
انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه در اندیشکده "آمایش بنیادین" مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

خلاصه خبر: دکتر منوچهر فرج‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی به عنوان عضو اندیشکده "آمایش بنیادین" مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر صادق واعظ زاده رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر منوچهر فرج‌زاده استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه برای مدت دو سال به عنوان عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز مذکور منصوب شد.
گفتنی است اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان حلقه مرکزی فعالیت‌های مربوط به تحقیق و طراحی الگو در مرکز الگو، تعریف و تاکنون 13 اندیشکده راه‌اندازی شده است. هر یک از اندیشکده‌های مرکز مسئولیت هماهنگی و ساماندهی امر تحقیق و طراحی و تدوین بخشی از الگو و پایش اجرای آن را بر عهده دارند.
هر اندیشکده اتاق فکری است متشکل از 15 الی 25 نفر از صاحب‌نظران با سابقه فعالیت مؤثر و موفق در فعالیت‌هایی نظیر مدیریت راهبردی، سیاستگذاری و قانونگذاری، اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه که در موضوع اندیشکده صاحب کرسی و یا دارای آثار علمی برجسته باشند.

26 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 596