متن کامل خبر


 
دوره شبانه دانشگاه تربیت مدرس از پذیرش کارشناسی ارشد حذف شد

خلاصه خبر: با انتشار اصلاحیه دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 ، تمامی کدرشته محلهای دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه تربیت مدرس از انتخاب رشته حذف شد.

بر اساس اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیه کدرشته محل های دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه تربیت مدرس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، حذف شده است و پذیرش دانشجو در هیچیک از آنها انجام نخواهد شد.
ظرفیت اختصاص یافته به دوره های نوبت دوم در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98-1397 بنا به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه و موافقت وزارت عتف، به دوره روزانه (بدون خوابگاه) انتقال می یابد. گفتنی است این مصوبه شامل رشته های دایر در دانشکده علوم پزشکی نخواهد شد. ​

19 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 731