متن کامل خبر


 
معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر فریبا گنجی به عنوان معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی شیمی و نظر به تعهد و شایستگی سرکارعالی، به عنوان معاون آموزشی دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر مهدی رزاقی کاشانی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سرپرستی معاونت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی تقدیر و تشكر كرد.

12 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 949