متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی فیزیوتراپی و انگل شناسی و حشره شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر فرید بحرپیما با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه فیزیوتراپی و دکتر جاوید صدرائی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه انگل شناسی و حشره شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر گیتی ترکمان مدیر پیشین گروه فیزیوتراپی و دکتر عبدالحسین دلیمی اصل مدیر پیشین گروه انگل شناسی و حشره شناسی دانشکده علوم پزشکی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

2 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 466