متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی دکتر محمد تقی احمدی، معاون جدید اداری و مالی دانشکده علوم انسانی و معاون جدید پژوهشی و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره که به امضای رئیس دانشگاه رسیده است، دکتر فاطمه جان احمدی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده علوم انسانی و دکتر ناصر صفایی به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر فردوس آقا گل زاده معاون پیشین اداری و مالی دانشکده علوم انسانی و دکتر غلامحسن نجفی معاون پیشین پژوهشی و فناوری دانشکده کشاورزی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت های مذکور تقدیر و تشكر كرد.

23 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 293