متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی؛ بیوشیمی پزشکی و اقتصاد کشاورزی منصوب و مدیران گروه های آموزشی بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و فیزیک پزشکی در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر عبدالامیر علامه با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه بیوشیمی پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر صادق خلیلیان با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر حسن اصیلیان با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه بهداشت حرفه ای، دکتر سید غلامرضا موسوی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه بهداشت محیط و دکتر حسین رجبی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر محمد جواد رسائی مدیر پیشین گروه بیوشیمی پزشکی و دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی سرپرست پیشین گروه اقتصاد کشاورزی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

19 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 328