متن کامل خبر


 
معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی ابقاء شدند

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی در سمت خود ابقاء شدند.

با حکم دکتر محمد تقی احمدی و به پیشنهاد رییس دانشکده علوم پزشکی، دکتر فضل اله احمدی به عنوان معاون آموزشی و دکتر منصوره موحدین به عنوان معاون پژوهشی دانشکده مذکور در سمت خود ابقاء شدند.

19 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 217