متن کامل خبر


 
رییس جدید مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر امین میرزا بروجردیان به سمت رئیس مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به سمت رئیس مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی منصوب می شوید.
اميد است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردي دانشگاه با تدبير و عزم قوی و استفاده از توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در جهت توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و مشاوره ای و ارتقای علمی و معنوی دانشگاه و ایفای وظایف تعیین شده موفق و مؤيد باشيد.
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر ابوالفضل حسنی رئيس پيشين مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدي ریاست مرکز مذکور، تقدیر و تشكر كرد.

17 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 261