متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی سازه و هنرهای اسلامی (گرایش نگارگری) منصوب و مدیر گروه شهرسازی در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر شریف شاه بیک با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر مجتبی رفیعیان با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه هنرهای اسلامی گرایش نگارگری دانشکده هنر و معماری منصوب و دکتر حمید رضا صارمی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی شهری) دانشکده هنر و معماری در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر حمید محرمی مدیر پیشین گروه مهندسی سازه و دکتر محمد خزائی مدیر پیشین گروه هنرهای اسلامی گرایش نگارگری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

8 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 270