متن کامل خبر


 
انتصاب رئیس جدید بخش مهندسی معدن دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مسعود منجزی به عنوان رئیس بخش مهندسی معدن دانشکده فنی ومهندسی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و مهندسی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان رئیس بخش مهندسی معدن دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای بخش ، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر محمود عبدالهی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدي ریاست بخش مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی، تقدیر و تشكر كرد.

2 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 536