متن کامل خبر


 
رییس جدید پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیه سیما به سمت رئیس پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی سرکارعالی، به سمت رئیس پژوهشکده مهندسی آب منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در جهت توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و مشاوره ای و ارتقای علمی و معنوی دانشگاه و ایفای وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر علی اکبر صالحی نیشابوری ریيس پيشين پژوهشکده مهندسی آب به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدي سمت مذکور، تقدیر و تشكر كرد.

30 دی 1396 / تعداد نمایش : 517