متن کامل خبر


 
نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي برگزار مي شود

خلاصه خبر: گروه علوم گياهي دانشگاه، نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي را برگزار مي كند.

گروه علوم گياهي دانشگاه، نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي را برگزار مي كند.
به همت گروه علوم گياهي دانشگاه، نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي با حضور اساتيدي از دانشگاه هاي تركيه و پاكستان روز شنبه 11 آذر ماه از ساعت 10 تا 12 در دانشكده علوم زيستي برگزار مي شود.

8 آذر 1396 / تعداد نمایش : 259