افتخارات دانشگاه


 

نمای اجمالی از افتخارات کشور و دانشگاه تربیت مدرس
در نظام های رتبه بندی (آخرین تاریخ ویرایش 24/5/94)
(با اصلاحات جزئی مورخ 20/4/95)

این نوشتار با هدف مستندسازی آمار و اطلاعات مرتبط با افتخارات آموزش عالی کشور و دانشگاه تربیت مدرس از سوی دبیرخانه کمیته رتبه بندی دانشگاه تهیه شده است. در بخش اول سعی شده است اطلاعاتی درباره وضعیت تولید علم و جایگاه برخی از رشته ها در نظام های رتبه بندی و پایگاه های اطلاعات علمی برای اطلاع و بهره برداری مدیران ارشد دانشگاه تهیه شود و بخش دوم افتخارات دانشگاه تا حد ممکن براساس گزارش نظام های رتبه بندی، پایگاه های اطلاعات علمی و مصاحبه های مدیران آموزش عالی تهیه شده است.

bullet الف) آموزش عالی کشور:

 • رتبه دوم تولید علم(ISC) (آذرماه 1392)
 • آموزش عالی ایران رتبه 17 در سطح دنیا و مقام اول در منطقه براساس داده های پایگاه Scopus (در سالهای 1390 ، 1391 و 1392)
 • رتبه 15 براساس داده های پایگاه Scopus (در سال 1389) (پیرو مذاکره تلفنی 15/2/93 با سرکار خانم صالحی کارشناس پایگاه ISC)
 • رتبه یک منطقه و رتبه 15 تولید علم جهان در پایگاه استنادی Scopus (مربوط به 8 ماه اول سال 2014) (رتبه های 16، 17 ، 18 و 19به ترتیب مربوط به روسیه، تایوان، سوئیس و ترکیه می باشد.) (9/6/93)
 • 5/1 درصد از کل تولید علمی دنیا مربوط به دانشمندان وپژوهشگران ایرانی است درپایگاه Scopus - 1390 (2011)
 • 6/1 درصد از کل تولید علمی دنیا مربوط به دانشمندان و پژوهشگران ایرانی است در پایگاه Scopus - 1391
 • 5/1 درصد از کل تولید علمی دنیا مربوط به دانشمندان وپژوهشگران ایرانی است درپایگاه Scopus - 1392 (2013)
 • 4/1 درصد تولیدات علمی دنیا در ISI
 • رتبه بیستم تولید علمی در ISI و 3/1 تولیدات علمی کل دنیا (مربوط به عملکرد سال 2013 میلادی - تاریخ گزارش 17 خرداد 93- دکتر مهراد)
 • رتبه 19 در تولید علم رشته شیمی در دنیا در یک بازه زمانی 10 ساله (گزارش 29/6/93 – دکتر مهراد)
 • جایگاه 38 ایران در رتبه بندی وبومتریکس (سال 2015)

bulletب ) دانشگاه تربیت مدرس در تراز ملی، منطقه ای و جهانی:

دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه جوان و جامع تحصیلات تکمیلی کشور است و با سپری شدن بیش از 30 سال از سال تأسیس، هم اکنون در پنجره فرصت استثنایی برای تحول قرار گرفته است. این دانشگاه به دلیل برخورداری از ساختار منسجم با قابلیت چابکی و انعطاف پذیری بالا، یکی از دانشگاه های بسیار مستعد برای هرگونه برنامه تحولی و تغییر (از جمله تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی الگو در کشور و...) در تراز ملی است. از طرف دیگر این دانشگاه با تأسیس رشته های پزشکی در بین دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم بر جامعیت خود افزوده است.

 • در نظام رتبه بندیCWTS Leiden Ranking (مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن هلند) رتبه 3 کشوری – 69 آسیا – 423 جهان (سال 2013)
 • رتبه بندی سایمگو (Scimago instilution) – منطقه ای 20 و کشوری 6 (سال 2013)
 • رتبه بندی سایمگو (Scimago instilution) – رتبه جهان 855، منطقه ای 13و کشوری 4 (سال 2010)
 • در نظام رتبه بندی ISC - رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور (از بین 51 دانشگاه) ( سال 1391)
 • رتبه ششم کشوری در تولید علم با عنایت به مقالات ثبت شده در پایگاه اسکوپوس(1393)
 • در نظام رتبه بندی U-Multi rank جزء 5 دانشگاه برتر کشور (سومین در کشور)
 • رتبه اول تولید علم در بین دانشگاههای ایران در پایگاه ISI (سال 93)
 • رتبه سوم نانو در میان موسسات پژوهشی (نهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو) (سال 93)
 • رتبه سوم ملی وب سایت دانشگاه تربیت مدرس براساس رتبه بندی بین المللی کالج ها و دانشگاه ها (ICU) (سال 93)
 • رتبه چهارم کشوری و 15 جهان اسلام براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال 93)
 • رتبه پنج کشوری و 10 جهان اسلام در زمینه فنی و مهندسی براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال 93)
 • رتبه دو کشوری و 6 جهان اسلام در زمینه علوم پایه براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال 93)
 • رتبه چهار کشوری و 17 جهان اسلام در زمینه کشاورزی براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال 93)
 • رتبه نه کشوری و 53 جهان اسلام در زمینه علوم پزشکی براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال 93)
 • رتبه دوم در سطح ملی بین 50 دانشگاه داخل کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس (ژانویه 2015)
 • رتبه سوم دانشگاه تربیت مدرس در بین 10 دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی وبومتریکس (سال 2015) (شایان ذکر است که دانشگاه تربیت مدرس با رشد 57 درصدی بیشترین تغییرات مثبت را داشته اشت.)
 • رتبه دوم در بین دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی (ISC) سال 1392- (اعلام شده در سال 1393)
 • رتبه دانشگاه تربیت مدرس در رتبه بندی لایدن از نظر شاخص مرجعیت علمی 587، شاخص دیپلماسی علمی 718، شاخص میزان ارتباط با صنعت 701
 • رتبه سوم دانشگاه تربیت مدرس در پایگاه ثبت ایرانداک (16 خرداد 94) (2015)
 • دانشگاه تربیت مدرس در بین 750 دانشگاه بین المللی برتر دنیا در نظام رتبه بندی لایدن (2015)
 • دانشگاه تربیت مدرس رتبه چهارم جایگاه تولیدات علمی 2014 زیست فناوری کشوری را بدست آورد.
 • بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، از مجموع دانشمندان برتر، 50 درصد متعلق به دانشگاه‌ های جامع است كه دانشگاه‌های تهران، شیراز، تربیت مدرس به ترتیب دارای بیشترین تعداد نخبگان هستند. (23/4/94)
 • دانشگاه تربیت مدرس با تولید 9 مدرک در رتبه اول دانشگاه های پرتولید ایرانی در حوزه فناوری های همگرا قرارگرفت. دانشگاه تربیت مدرس در صدر دانشگاه های پرتولید ایرانی در حوزه NBIC قرار گرفت. (31/4/94)
 • بر اساس رتبه بندی لایدن سال 2016 دانشگاه تربیت مدرس دومین دانشگاه برتر کشور در حوزه علوم زندگی و زمین معرفی شد. در رتبه بندی لایدن سال 2016، هفتصد و 29 دانشگاه برتر بین المللی در حوزه علوم زندگی و زمین در 6 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این میان دانشگاه تربیت مدرس رتبه 306 جهان و در میان 11 دانشگاه ایرانی برتر حاضر در این رتبه بندی، پس از دانشگاه تهران در جایگاه دوم قرار گرفت. (26/4/95)

bulletكسب رتبه دوم دانشگاه تربیت مدرس از لحاظ كمیت تولید علم در حوزه علوم پایه


بر اساس اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم را از لحاظ كمیت تولید علم و رتبه سوم را از نظر استناد و میزان اثرگذاری علم تولید شده در حوزه علوم پایه كسب كرد. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با معرفی 25 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم پایه گفت: از لحاظ کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر بیشترین کمیت علم در حوزه علوم پایه را تولید کرده‌اند. (22/3/95)

bulletدانشگاه تربیت مدرس در میان10 دانشگاه برتر در تولید علم نانو


بر اساس اعلام رییس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس با 280 مقاله در حوزه نانو در سال 2014 در میان 10 دانشگاه برتر كشور در تولید علم نانو قرار دارد. (22/3/95)


بر اساس فهرست رتبه‌بندی 2017 «یو.اس.نیوز» که با هدف معرفی دانشگاه‌های برتر جهان منتشر می شود، رتبه جهانی دانشگاه تربیت مدرس 757 اعلام شد.


bulletافتخارات رشته‌ها:

 • دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم 10 دانشگاه برتر علوم پایه ( مهر 1392)
 • دانشگاه تربیت مدرس در رشته حقوق رتبه اول کشوری (رتبه بندی رشته موضوعی نظام QS در سال 2014)
 • دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم فناوری نانو وایران رتبه 8 نانو (مهر ماه 1392)
 • ایران در رشته سلول های بنیادی براساس داده های Scopus رتبه 28 جهان و دوم منطقه ( سال 2013)
 • ایران در رشته هوا فضا رتبه 19 تولید علم ( سال 2013)
 • ایران دررشته بیوتکنولوژی در منطقه و کشورهای اسلامی رتبه نخست و در دنیا 23 ( در سال 2013)

bulletاعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

 • 20 نفر پژوهشگر پر تألیف فنی و مهندسی – 4 نفر از دانشگاه تربیت مدرس به نقل از ISC
 • دکتر محمود صفار زاده رتبه 1
 • دکتر غلامحسین لیاقت رتبه 3
 • دکتر مهدی معرفت رتبه 7
 • دکتر حسین گنجی دوست رتبه 16

bullet فهرست اعضای هیأت‌علمی پرتالیف دانشگاه تربیت مدرس در پایگاه Scopus به نقل از سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (2 بهمن 1392)


ردیف نام و نام خانوادگی رشته / گروه تعداد مقاله رتبه
1 دکتر عیسی یاوری شیمی 349 اول
2 دکتر علی مرسلی شیمی 348 دوم
3 دکتر یدالله یمینی شیمی تجزیه 230 سوم
4 دکتر مسعود سلیمانی هماتولوژی 189 چهارم
5 دکتر زهیر صراف هماتولوژ ی 149 پنجم
6 دکتر محمود رضا حقی فام برق – قدرت 148 ششم
7 دکتر حمید رضا بیژن زاده شیمی 142 هفتم
8 دکتر وحید احمدی برق 130 هشتم
9 دکتر کسایی شیمی 113 نهم
10 دکتر میر فضل الله موسوی کوزه کنان شیمی 112 دهم
11 دکتر انوشیروان کاظم نژاد آمار زیستی 111 یازدهم
12 دکتر سامان حسینخانی بیوشیمی 106 دوازدهم
13 دکتر بیژن رنجبر بیوفیزیک 102 سیزدهم
14 دکتر خدایار قلی وند شیمی معدنی 100 چهاردهم
15 دکتر عباس شجاع الساداتی شیمی 99 پانزدهم

bulletدانشمندان برتر ISC در نشریات فارسی:

دکتر محمد محجل رتبه 10 در بین 20 دانشمند برتر علوم پایه (مهر ماه 1392)*
* سهم دانشمندان برتر در اثرهای غیر فارسی از پایگاه های ISC و Scopus محاسبه و استخراج می گردد.


bulletاساتید پر استناد کشوری دانشگاه تربیت مدرس درISI :

 • دکتر علی مرسلی، رتبه 17
 • دکتر یدا... یمینی، رتبه 28


bulletاعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بین 20 دانشمند برجسته علوم پزشکی در ISC:

 • دکتر انوشیروان کاظم نژاد، رتبه 5
 • دکتر فقیه زاده، رتبه 6
 • دکتر فضل ا... احمدی، رتبه 7

bullet• هفت عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان در پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI):

 • دکتر محسن برزگر
 • دکتر عبدالعلی علیزاده
 • دکتر محمود رضا حقی فام
 • دکتر علی مرسلی
 • دکتر یدا... یمینی
 • دکتر عیسی یاوری
 • دکتر مسعود سلیمانی

bulletعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برنده جایزه Scopus :

 • دکتر یعقوب فتحی پور: عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه، از سوی کمپانی نشر ELSEVIER به عنوان محقق جوان برتر کشور برگزیده شد. (2014)

bulletانتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشمند جوان مهندسی کشور از سوی فرهنگستان علوم:

 • دکتر مهدی عبداللهی: عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه به عنوان دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور برگزیده شد. (1393)

bulletکسب نشان شوالیه توسط عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

 • دکتر حمید رضا شعیری: عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه موفق به دریافت نشان شوالیه نخل آکادمیک سال 2014 کشور فرانسه گردید.

bulletکسب عنوان پژوهشکر برتر «دانش تولید مثل» عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

 • دکتر محسن شرفی: عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر نخستین کنگره بین المللی و اولین جشنواره تولید مثل ایران شد.

bullet تجلیل از دو عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دانشمندان برتر صنعت برق کشور

 • در مراسمی با حضور وزیر نیرو و رییس دانشگاه از دكتر محسن پارسا مقدم و دكتر محمود رضا حقی فام استادان دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر دانشگاه به عنوان دانشمندان برتر صنعت برق كشور تجلیل شد. (14/4/95)

bullet پنج عضو هیات علمی دانشگاه در میان پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

 • اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان حوزه علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد .در این فهرست نام 5 عضو هیات علمی دانشگاه به چشم می خورد. دكتر عادل آذر با 0.17 درصد ، دكتر حسن دانایی فرد با 0.10 ، دكتر عبدالرضا ركن آبادی افتخاری با 0.09 ،‌ دكتر رضا اكبریان با 0.08 و دكتر كاظم رسول زاده طباطبایی با 0.08 سهم از كل تولیدات علوم انسانی كشور به ترتیب رتبه های اول،‌ هفتم،‌ چهاردهم، ‌بیست و یكم و بیست و هفتم را دارا می باشند. (25/3/95)

bullet دکتر مختار جلالی به عنوان چهره تاثیرگذار ژنتیک معرفی شد

 • در اختتامیه دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک که سوم خرداد 1395 همزمان با پنجاهمین سال تاسیس انجمن ژنتیک ایران در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، در بخش چهره‌های تاثیرگذار، دکتر مختار جلالی عضو هیات علمی دانشكده كشاورزی و معاون آموزشی دانشگاه به عنوان چهره تاثیرگذار ژنتیک شناخته شد.

bullet جایزه بخش ایران موسسه بین المللی IEEE به استاد پیشکسوت دانشگاه تعلق گرفت

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه موفق به کسب جایزه استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش بخش ایران موسسه بین المللی IEEE شد.

bullet انتخاب دو عضو هیأت علمی دانشكده كشاورزی به عنوان دانشمندان یك درصد برتر جهان

دونفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند. بر اساس این گزارش و با استناد به داده های منتشر شده در پایگاه طلایه داران علم جهان(ESI) تامسون رویترز (ISI) در ماه سپتامبر 2016، دکتر سعید مینایی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و دکتر یعقوب فتحی پور، استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، هر دو از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

تقدیر از عضو هیأت علمی و محقق جوان دانشگاه در هفدهمین جشنواره بین‌المللی تحقیقاتی رویان. با معرفی برترین طرح‌های تحقیقاتی در هفدهمین جشنواره بین‌المللی رویان ، از دکتر محسن شرفی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی برای اجرای طرح تحقیقاتی "بهینه کردن روش انجماد اسپرم حیوانات اهلی با استفاده از یک محیط انجمادی گیاهی جدید" تقدیر شد. (شهریور 95)

در سیزدهمین همایش ملی آمار ایران که دوم تا چهارم شهریورماه جاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، جایزه دکتر جواد بهبودیان از پیشکسوتان و اساتید علم آمار ایران به دکتر تابان باغ فلکی از دانشگاه تربیت مدرس، اهداء گردید.

معتبرترین جایزه انجمن ریاضی ایران به عضو هیأت علمی دانشگاه اعطا شد. در چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور جایزه ریاضی کرمانی به دکتر علی ایرانمنش تعلق گرفت. (شهریور 95)

دکتر نفیسه بحیرائی عضو هیأت علمی گروه علوم تشریح دانشگاه در پایان "کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهشی در دانش پزشکی مولکولی، سلولی و بالینی" به عنوان برگزیده در حیطه اختراع و نوآوری معرفی و تقدیر شد.
هفتمین کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهشی در دانش پزشکی مولکولی، سلولی و بالینی (نکوداشت پروفسور یلدا) از 26 تا 29 مهرماه 1395 در تالار بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد که در پایان دکتر نفیسه بحیرائی عضو هیأت علمی گروه علوم تشریح گرایش مهندسی بافت دانشگاه از طرف هیأت داوران در حیطه اختراع و نوآوری با ثبت 3 اختراع به عنوان محقق برگزیده معرفی گردید.
در همایش روز جهانی استاندارد که روز دوشنبه 25 مهرماه سال جاری با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر دادگستری، معاون وزیر صنعت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، رئیس سازمان ملی استاندارد و فعالان صنعتی در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما برگزار شد، مرکز آپای دانشگاه تربیت مدرس، به خاطر تلاش سازنده در زمینه تدوین استاندارد های ملی به عنوان واحد منتخب معرفی و لوح آن به دکتر یزدیان نماینده دانشگاه اهداء گردید.
در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر(آبانماه 95) با رویکرد تبیین نقش روستاییان و عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، از دكتر عباس یداللهی عضو هیات علمی دانشكده كشاورزی تقدیر شد.
دكتر مسعود رضائی، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم كشاورزی و منابع طبیعی در هفدهمین جشنواره ﻣﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر (آذرماه 1395) برگزیده شد.


bulletافتخارات دانشجویی


عباس موسی پور احمدی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی دانشگاه، به عنوان دانشجوی برگزیده در مقطع دکترای تخصصی در اولین جشنواره بین المللی انتخاب دانشجویان برتر در حوزه علوم پایه و بالین پزشکی انتخاب شد. (شهریور 95)
در پایان دوازدهمین دوره مسابقات منطقه ای شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری یادواره هانری دونان که از 15 لغایت 19 دسامبر در کشور نپال برگزار گردید، تیم دانشگاه تربیت مدرس با پشت سر گذاشتن تیم هایی از کشورهای مختلف توانست مقام دومی مسابقات را از آن خود نماید.

bulletتعداد مقالات بین المللی دانشگاه (ثبت و نمایه سازی شده در پایگاه Scopus)


سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Scopus 496 665 949 1151 1375 1566 1878 1949 1814

bulletتعداد مقالات بین المللی کشور (ثبت و نمایه سازی شده در پایگاه ISI) *


سال 2005 2010 2011 2012 2013
مقاله 6907 22113 28068 29837 25960**

* کاهش آمار به دلیل تاخیر در انتشار مجلات و ثبت و نمایه سازی است.
** سهم تولید علم کشور از کل تولیدات علمی جهان از 427/0 درصد در سال 2005 به 428/1 درصد در سال 2013 افزایش یافته است.


bulletوضعیت تولید مقاله در رشته های مختلف موضوعی براساس داده های پایگاه Scopus


رشته های موضوعی مهندسی شیمی پزشکی بیوشیمی – ژنتیک و زیست شناسی مولکولی علم مواد علوم کشاورزی و زیست شناسی فیزیک و نجوم کامپیوتر مهندسی شیمی محیط زیست
مقاله 3101 2544 2090 1997 1816 1651 1354 1256 1213 910

سهم دانشگاه تربیت مدرس در تولید مقالات به زبان فارسی که در (ISC) نمایه سازی می شود در حدود 16456 مقاله، رتبه دوم علم کشور


bulletبرخی رشته هایی که برای اولین بار در سطح کشور، از سوی دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شده است:

 • نانو بیوتکنولوژی (دکتری)
 • آموزش زبان فرانسه (دکتری)
 • مدیریت سازمان های دولتی (دکتری)
 • شیلات (دکتری)
 • مدیریت پروژه و ساخت (دکتری)
 • مدیریت استراتژیک (دکتری)
 • علوم طیور (ک. ارشد و دکتری)
 • مهندسی فناوری اطلاعات (ک. ارشد)
 • مهندسی سیستم های سلامت (ک. ارشد)
 • آموزش زبان روسی (ک. ارشد)
 • مطالعات زنان (ک. ارشد)
 • مهندسی ساختمان های هوشمند (ک. ارشد)
 • نانو فناوری (ک. ارشد)
 • آموزش زبان عربی (ک. ارشد)
 • مهندسی معدن – اقتصاد و مدیریت معدنی (ک. ارشد)
 • بازیگری (ک. ارشد)

bulletرشته های در شرف تأسیس (اولین بار در کشور):

 • زیست ریاضی (ک. ارشد)
 • بیو انفورماتیک (ک. ارشد)